Blog - video

KOMUNIKÁCIA SO ZVIERATAMI - prvý oficiálny rozhovor
Moje prvé dávne video(o: na tému Ako komunikovať so zvieratami